منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
P . E . I . S . E . Z
PARSIAN ENERGY INTENSIVE
INDUSTRIAL SPECIAL ECONOMIC ZONE
Triangle pattern generator
مناقصه ها و مزایده ها
آگهی تمدید فراخوان جذب سرمایه گذار ( مهر 1398)
اجرای فاز اول شهرک پردازش و پشتیبانی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان


آگهی فراخوان فاز اول شهرک پردازش و پشتیبانی ( آذر 1397)
جذب سرمایه‌گذار اجرای فاز اول شهرک پردازش و پشتیبانی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان


آگهی فراخوان عمومی پتروشیمی GTX ( آبان 1397)
شناسایی سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری در طرح احداث پتروشیمی GTX در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان


آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای


فراخوان ها
آگهی تمدید فراخوان جذب سرمایه گذار ( مهر 1398)
اجرای فاز اول شهرک پردازش و پشتیبانی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
◄آگهی فراخوان فاز اول شهرک پردازش و پشتیبانی ( آذر 1397)
جذب سرمایه‌گذار اجرای فاز اول شهرک پردازش و پشتیبانی منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی‌بر پارسیان
◄آگهی فراخوان عمومی پتروشیمی GTX ( آبان 1397)
شناسایی سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری در طرح احداث پتروشیمی GTX در منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان

آگهی فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی دو مرحله ای

 
منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
P . E . I . S . E . Z
PARSIAN ENERGY INTENSIVE
INDUSTRIAL SPECIAL ECONOMIC ZONE
فراخوان ها ، مناقصه ها و مزایده ها
راهنماي سرمايه گذاري در منطقه
 
آدرس دفتر تهران : خیابان ولی عصر ، بالاتر از میدان ولی عصر ، ساختمان شرکت ملی فولاد ایران برج شمالی ، طبقه همکف پلاک 1713 تلفن : 88900172 - نمابر : 88897153
آدرس منطقه: استان هرمزگان- شهرستان پارسیان-کیلومتر 15 جاده پارسیان عسلویه - سه راهی کوشکنار
منطقه ویژه اقتصادی پارسیان  تلفن : 07644674500  فکس :  07644674507