منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
P . E . I . S . E . Z
PARSIAN ENERGY INTENSIVE
INDUSTRIES SPECIAL ECONOMIC ZONE
Triangle pattern generator
">
آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
راهنمای واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه گذاری در تأمین، تولید و انتقال و توزیع آب و برق و سیستمهای جمع آوری و تصویه فاضلاب
تعرفه هاي منطقه
راهنمای واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه گذاری پتروشیمی
راهنمای واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه گذاری در واحدهای غیرصنعتی و صنایع کارگاهی و پشتیبان
ضمائم و فرم های قابل تکمیل توسط متقاضیان سرمایه گذاری در واحدهای غیر صنعتی و صنایع پشتیبان و کارگاهی
مجموعه قوانين و مقررات محيط زيست
قانون برنامه پنج ساله ششم
قانون بودجه سال  1397
قانون و آيين نامه اجرايي مربوط به تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي
آیین نامه اجرایی قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
 
تعرفه هاي منطقه
راهنمای واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه گذاری پتروشیمی
راهنمای واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه گذاری در تأمین، تولید و انتقال و توزیع آب و برق و سیستمهای جمع آوری و تصویه فاضلاب
راهنمای واگذاری زمین به متقاضیان سرمایه گذاری در واحدهای غیرصنعتی و صنایع کارگاهی و پشتیبان
ضمائم و فرم های قابل تکمیل توسط متقاضیان سرمایه گذاری در واحدهای غیر صنعتی و صنایع پشتیبان و کارگاهی
مجموعه قوانين و مقررات محيط زيست
قانون برنامه پنج ساله ششم
قانون بودجه سال  1397
 
آدرس دفتر تهران : خیابان ولی عصر ، بالاتر از میدان ولی عصر ، ساختمان شرکت ملی فولاد ایران برج شمالی ، طبقه همکف پلاک 1713 تلفن : 88900172 - نمابر : 88897153
آدرس منطقه: استان هرمزگان- شهرستان پارسیان-کیلومتر 15 جاده پارسیان عسلویه - سه راهی کوشکنار
منطقه ویژه اقتصادی پارسیان  تلفن : 07644674500  فکس :  07644674507