منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
P . E . I . S . E . Z
PARSIAN ENERGY INTENSIVE
INDUSTRIES SPECIAL ECONOMIC ZONE
Triangle pattern generator
">
تكميل شبكه انتقال برق دوران ساخت
احداث سازه سيل‏ بند و دایک حفاظتی در سایت شمالی
احداث سازه سيل ‏بند و دایک حفاظتی در سایت جنوبی
احداث جاده دسترسی به سایت نیروگاهی و آب شيرين ‏کن
ساختمان اداری منطقه ویژه
آماده ‏سازی شهرک صنایع پشتیبان
ساختمان ‏های خدماتی دوران ساخت و ساز شامل درمانگاه، آتش‏نشانی و غيره
احداث پل ارتباطی بین سایت شمالی و جنوبی در کریدور غربی
احداث جاده در سایت جنوبی برای دسترسی به سایت آب شیرین ‏کن و خدماتی
جمع ‏آوری آب های سطحی
احداث نیروگاه
احداث آب شيرين ‏کن
ایستگاه تقلیل فشار گاز
احداث سایت یوتیلیتی
احداث مخازن
احداث انبار
احداث پایانه بار و شانتینگ یارد
احداث پست ‏های توزیع برق
شبکه انتقال و توزیع برق
شبکه انتقال و توزیع آب دوران بهره ‏برداری
طراحی ورودی اصلی سایت و تقاطع غیر‏هم‏ سطح اتصال به جاده سراسری بندرعباس- بوشهر
آماده ‏سازی سایت خدماتی
نصب ایستگاه پایش آنلاین محيط ‏زیست
احداث نهالستان
زيرساخت‏هاي در برنامه اقدام در منطقه ویژه پارسیان
تكميل شبكه انتقال برق دوران ساخت
احداث سازه سيل‏ بند و دایک حفاظتی در سایت شمالی
احداث سازه سيل ‏بند و دایک حفاظتی در سایت جنوبی
احداث جاده دسترسی به سایت نیروگاهی و آب شيرين ‏کن
ساختمان اداری منطقه ویژه
آماده ‏سازی شهرک صنایع پشتیبان
ساختمان ‏های خدماتی دوران ساخت و ساز شامل درمانگاه، آتش‏نشانی و غيره
احداث پل ارتباطی بین سایت شمالی و جنوبی در کریدور غربی
احداث جاده در سایت جنوبی برای دسترسی به سایت آب شیرین‏کن و خدماتی
جمع ‏آوری آب های سطحی
احداث نیروگاه
احداث آب شيرين ‏کن
ایستگاه تقلیل فشار گاز
احداث سایت یوتیلیتی
احداث مخازن
احداث انبار
احداث پایانه بار و شانتینگ یارد
احداث پست ‏های توزیع برق
شبکه انتقال و توزیع برق
شبکه انتقال و توزیع آب دوران بهره ‏برداری
طراحی ورودی اصلی سایت و تقاطع غیر‏هم‏ سطح اتصال به جاده سراسری بندرعباس- بوشهر
آماده ‏سازی سایت خدماتی
نصب ایستگاه پایش آنلاین محيط ‏زیست
احداث نهالستان
منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
P . E . I . S . E . Z
PARSIAN ENERGY INTENSIVE
INDUSTRIAL SPECIAL ECONOMIC ZONE
 
زيرساخت‏هاي در برنامه اقدام در منطقه
 
آدرس دفتر تهران : خیابان ولی عصر ، بالاتر از میدان ولی عصر ، ساختمان شرکت ملی فولاد ایران برج شمالی ، طبقه همکف پلاک 1713 تلفن : 88900172 - نمابر : 88897153
آدرس منطقه: استان هرمزگان- شهرستان پارسیان-کیلومتر 15 جاده پارسیان عسلویه - سه راهی کوشکنار
منطقه ویژه اقتصادی پارسیان  تلفن : 07644674500  فکس :  07644674507