منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
P . E . I . S . E . Z
PARSIAN ENERGY INTENSIVE
INDUSTRIAL SPECIAL ECONOMIC ZONE
Triangle pattern generator
">
سرمایه گذار : سروش انرژي پايدار
محصول
: پتروشيمي، واحدGTX
زمین تخصیص یافته
: 160 هکتار
فراآب رسان سرزمين - تاسيس آب شيرين کن
آرين مهتاب گستر - نيروگاه 500 مگاواتي 
سرمايه گذاران منطقه ويژه پارسيان
سرمایه گذار : پتروشيمي مهتاب پارسيان
محصول
: پتروشيمي، واحد GTX
زمین تخصیص یافته
: 130 هکتار
سرمایه گذار : صنايع پتروشيمي خليج فارس
محصول
: پتروشيمي، واحدGTO-PP
زمین تخصیص یافته
: 110 هکتار
سرمایه گذار : کود شيميايي اوره هرمز
محصول
: پتروشيمي،  اوره آمونياک
زمین تخصیص یافته
: 48 هکتار
منطقه ویژه اقتصادی صنایع انرژی بر پارسیان
P . E . I . S . E . Z
PARSIAN ENERGY INTENSIVE
INDUSTRIAL SPECIAL ECONOMIC ZONE
 
سرمايه گذاران منطقه ويژه پارسيان
سرمایه گذار : سروش انرژي پايدار
محصول
: پتروشيمي، واحدGTX
زمین تخصیص یافته
: 160 هکتار
سرمایه گذار : پتروشيمي مهتاب پارسيان
محصول
: پتروشيمي، واحد GTX
زمین تخصیص یافته
: 130 هکتار
سرمایه گذار : صنايع پتروشيمي خليج فارس
محصول
: پتروشيمي، واحدGTO-PP
زمین تخصیص یافته
: 110 هکتار
سرمایه گذار : کود شيميايي اوره هرمز
محصول
: پتروشيمي،  اوره آمونياک
زمین تخصیص یافته
: 48 هکتار
فراآب رسان سرزمين - تاسيس آب شيرين کن
آرين مهتاب گستر - نيروگاه 500 مگاواتي 
 
آدرس دفتر تهران : میدان ونک - ابتدای اتوبان حقانی - نرسیده به چهار راه جهان کودک - پلاک 63 شرکت توسعه صنایع انرژی بر پارسیان جنوب ، تلفن : 88773256-88773564
آدرس منطقه: استان هرمزگان- شهرستان پارسیان-کیلومتر 15 جاده پارسیان عسلویه - سه راهی کوشکنار
منطقه ویژه اقتصادی پارسیان  تلفن : 07644674500  فکس :  07644674507